Biobank1® er den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge, og ble
etablert i 2002 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Biobank1® tilbyr godkjent og sikker lagring av biologisk materiale og
tilhørende helseopplysninger, samt rådgivning og laboratorietjenester. 

Biobank1 har aktivitet i hele regionen

Samarbeidsaktører