s_HaakonHaakon Skogseth
Avdelingssjef, i permisjon
haakon.skogseth@stolav.no / 725 73081

Dr. Philos i medisin, Master of Management.

Førsteamanuensis ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (NTNU).

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind Løveseter Mikkelsen
Fagrådgiver, konstituert avdelingssjef
oyvind.loveseter.mikkelsen@stolav.no / 40 21 80 36

Cand Scient.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jostein Halgunset
Medisinskfaglig rådgiver
jostein.halgunset@stolav.no / 725 73347

Professor i anatomi, overlege i patologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Solberg Gundersen
Forskningsrådgiver
astrid.solberg.gundersen@stolav.no / 725 71804

Autorisert bioingeniør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åse Kristin Skain Hansen
Forskningsrådgiver
ase.k.hansen@stolav.no / 728 24602

Bachelor i celle- og molekylærbiologi, Mastergrad i molekylærmedisin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Øien
Juridisk rådgiver
morten.oien@ntnu.no / 735 98068

Cand Jur/Master of Law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toril Rolfseng
Fagansvarlig bioingeniør
toril.rolfseng@stolav.no / 725 73079

Autorisert bioingeniør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lill Anny Gunnes Grøseth
Fagansvarlig bioingeniør
lill.anny.gunnes.groseth@stolav.no / 728 25013

Autorisert bioingeniør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Kvam
Fagansvarlig bioingeniør
solveig.kvam@stolav.no / 72573058

Autorisert bioingeniør, Mastergrad i molekylærmedisin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Amalie Dybos
Forsker, PhD-stipendiat
sandra.amalie.dybos@stolav.no / 725 76993

Autorisert bioingeniør, Mastergrad i cellebiologi, Phd-kandidat i medisin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Emilie Lervåg
Helsesekretær
Monica.emilie.lervag@stolav.no / 725 76606

Autorisert helsesekretær.