BIOBANK NORGE OG NASJONALE PROSJEKTER

Biobank Norge er et konsortium med 10 partnere opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for fremragende helseforskning, optimalt integrert med internasjonale initiativ. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ble opprettet i 2011.

Partnere:

Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Folkehelseinstituttet (FHI), Helse Midt-Norge (HMN), Helse Nord (HN), Helse Sør-Øst (HSØ), Helse Vest (HV) og Kreftregisteret

Multisenter Biobanking

Biobank1® har ansvar i en av arbeidspakkene i Biobank Norge, WP3, for en nasjonal innsamling av biologisk materiale fra totale prostatektomier. Prosjektet er finansiert gjennom Biobank Norge 2-midler fra Forskningsrådet.

 

Her inngår prøvetakingsstedene: Oslo Universitetssykehus (OUS), Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.Olavs Hospital og Stavanger sykehus.

 

Metoden kan du se i sin helhet her, og i tillegg er det nå innført dokumentasjon av både varm og kald ischemitid for preparatet i henhold til europeiske standarder.

Tidslinje

2017 →

Donorer 

Oslo Universitetssykehus (OUS)               XX
Haukeland Universitetssykehus               XX
Universitetssykehuset i Nord-Norge       XX
St.Olavs Hospital                                            XX
Stavanger sykehus                                        XX

Antall prøver totalt

Blodfraksjoner        XXX

Vevsprøver            XXX

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

Ferskfrosset vev