Biobank Norge

Biobank Norge er et konsortium med 10 partnere opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for fremragende helseforskning, optimalt integrert med internasjonale initiativ. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ble opprettet i 2011.

Partnere:

Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Folkehelseinstituttet (FHI), Helse Midt-Norge (HMN), Helse Nord (HN), Helse Sør-Øst (HSØ), Helse Vest (HV) og Kreftregisteret.

Biobank Norges hjemmesider finner du her: https://bbmri.no/

Multisenter Biobanking

Biobank1® hadde ansvar i en av arbeidspakkene i Biobank Norge, WP3, for en nasjonal innsamling av biologisk materiale fra totale prostatektomier (2016-2018). Prosjektet ble finansiert gjennom Biobank Norge 2-midler fra Forskningsrådet.

Her inngikk prøvetakingsstedene: Oslo Universitetssykehus (OUS), Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.Olavs Hospital og Stavanger sykehus.

Metoden kan du se i sin helhet her, og i tillegg ble det innført dokumentasjon av både varm og kald ischemitid for preparatet i henhold til europeiske standarder.

 

Tidslinje

1/1/2016 → 31/12/2018

Donorer 

Oslo: 40   
Haukeland: ?
UNN: 35
St.Olavs: 634
Stavanger: 13

Antall prøver totalt

Blodfraksjoner: 5408
Vevsprøver: 301

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod
Ferskfrosset vev