Biobank Norge

Biobank Norge er et konsortium med 10 partnere opprettet for å skape en nasjonal biobankinfrastruktur for fremragende helseforskning, optimalt integrert med internasjonale initiativ. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ble opprettet i 2011.

Partnere:

Norges arktiske universitet (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Folkehelseinstituttet (FHI), Helse Midt-Norge (HMN), Helse Nord (HN), Helse Sør-Øst (HSØ), Helse Vest (HV) og Kreftregisteret.

Biobank Norges hjemmesider finner du her: https://bbmri.no/