Biobank1 delaktig i Eksperter i Team

Biobank1 har i år gitt problemstilling til en landsby ved Eksperter i Team ved NTNU.

Problemområdet ble definert som «biobanking og industrisamarbeid». Det vi særskilt ønsker oppmerksomhet rundt er ulike måter å forvalte humanbiologisk materiale på, slik at det blir best mulig utnyttet for i forskningsøyemed. Landsbyen produserte fire ulike fagrapporter med titlene:

 1. «Hvordan forvalte den nye oljen»
  I denne oppgaven har studenten tatt utgangspunkt i modeller for hvordan petroleumsressursene er forvaltet i Norge.
 2. «Lifandis AS – fra vugge til grav»
  I denne oppgaven forteller studentene historien til det første initiativet i Norge til et AS som skulle forvalte humanbiologisk materiale som ledd i industrisamarbeid.
 3. «Om tillit og biobanking»
  I denne oppgaven har studentene gjennomført en spørreundersøkelse i befolkningen, der de belyser hvordan tilliten i befolkningen kan/bør ivaretas.
 4. «Hva er legemiddelindustriens behov for biobankmateriale»
  I denne oppgaven har studentene vært i dialog med politikere og ulike samfunnsaktører for å belyse reelle behov for biobanking