Bruk av materiale i forskning

Biobank1 har kontinuerlige innsamlinger av humant biologisk materiale til forskningformål, integrert i sykehuslogistikken, som samles inn uten ekstra risiko for pasienten. Felles for disse generelle forskningsbiobankene er at de inkluderer materiale og opplysninger fra pasienter som har samtykket til forskning for å forebygge sykdom, samt å forbedre diagnostikk og behandling innenfor sykdommer relatert til et tematisk felt. Med dedikert biobankpersonell på ulike sengeposter, poliklinikker og laboratorier sørger Biobank1 for at innsamlingene foregår etter standardiserte protokoller – for høyest mulig kvalitet på materialet. I praksis vil dette si at prøvene som skal lagres i Biobank1, følger logistikken til de diagnostiske rutineprøvene så langt det lar seg gjøre.

I disse generelle forskningsbiobankene ønsker vi å kunne tilby ettertraktet forskningsmateriale til nye prosjekter!

Faggrupper innenfor de ulike tematiske områdene vil forvalte bruken av materialet, etter vurdering av vitenskapelig styrke av forskningsprosjektene som henvender seg om bruk. Dersom du lurer på om Biobank1 har tilgjengelig materiale som kan brukes i ditt forskningsprosjekt, ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.