KURS HØSTEN 2019

Posted

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONTILPASSET MEDISIN   Til høsten arrangeres det kurs i Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin i regi av NTNU Videre. Kurset vil være nyttig for personer som arbeider med […]

KURS HØSTEN 2018

Posted

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONVERN Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange […]

Vil DU jobbe i Biobank1?

Posted

Virksomheten er økende, og staben vurderes derfor styrket med to 1-årige 100 % prosjektstillinger tilknyttet forskningslaboratoriet. Søknadsfrist: 5. januar.   Se fullstendig utlysningstekst her!   Ved spørsmål kontakt: Fagrådgiver Øyvind Løveseter […]

Kurs i Forskningsbiobanking

Posted

NTNU Videre arrangerer høsten 2017 kurset MDV6004 Forskningsbiobanking (7,5 stp).   Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens […]

Hvem har egentlig blått blod?

Posted

Jostein Halgunset, vår medisinskfaglige rådgiver, er kjent for sine gode formidlingsevner blant medisinstudentene. Lørdag var professoren foredragsholder for enda yngre rekrutter ved «Barneuniversitetet» sitt arrangement ved Trondheim Folkebibliotek. Tema var «Blodet […]