KURS HØSTEN 2019

Posted

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONTILPASSET MEDISIN   Til høsten arrangeres det kurs i Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin i regi av NTNU Videre. Kurset vil være nyttig for personer som arbeider med […]

KURS HØSTEN 2018

Posted

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONVERN Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange […]

Vil DU jobbe i Biobank1?

Posted

Virksomheten er økende, og staben vurderes derfor styrket med to 1-årige 100 % prosjektstillinger tilknyttet forskningslaboratoriet. Søknadsfrist: 5. januar.   Se fullstendig utlysningstekst her!   Ved spørsmål kontakt: Fagrådgiver Øyvind Løveseter […]

Kurs i Forskningsbiobanking

Posted

NTNU Videre arrangerer høsten 2017 kurset MDV6004 Forskningsbiobanking (7,5 stp).   Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens […]