Vil DU jobbe i Biobank1?

Posted on

Virksomheten er økende, og staben vurderes derfor styrket med to 1-årige 100 % prosjektstillinger tilknyttet forskningslaboratoriet. Søknadsfrist: 5. januar.   Se fullstendig utlysningstekst her!   Ved spørsmål kontakt: Fagrådgiver Øyvind Løveseter […]

Kurs i Forskningsbiobanking

Posted on

NTNU Videre arrangerer høsten 2017 kurset MDV6004 Forskningsbiobanking (7,5 stp).   Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens […]

Hvem har egentlig blått blod?

Posted on

Jostein Halgunset, vår medisinskfaglige rådgiver, er kjent for sine gode formidlingsevner blant medisinstudentene. Lørdag var professoren foredragsholder for enda yngre rekrutter ved «Barneuniversitetet» sitt arrangement ved Trondheim Folkebibliotek. Tema var «Blodet […]

Biobank1 delaktig i Eksperter i Team

Posted on

Biobank1 har i år gitt problemstilling til en landsby ved Eksperter i Team ved NTNU. Problemområdet ble definert som «biobanking og industrisamarbeid». Det vi særskilt ønsker oppmerksomhet rundt er ulike […]

Videointervju med Jostein Halgunset

Posted on

Tidskriftet Den Norske Legeforening har intervjuet Jostein Halgunset, som er Biobank1s medisinskfaglige rådgiver. Her forteller han om gleden han har av å undervise, og om oppbyggingen av Biobank1. Her får du […]

Markering av Biobank1

Posted on

I forbindelse med at vi flyttet inn i nye lokaler, ble det satt i stand en aldri så liten markering av Biobank1. Flere representanter fra eiere og samarbeidspartnere var tilstede, og hadde […]