KURS HØSTEN 2018

Posted

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONVERN Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange […]

Vil DU jobbe i Biobank1?

Posted

Virksomheten er økende, og staben vurderes derfor styrket med to 1-årige 100 % prosjektstillinger tilknyttet forskningslaboratoriet. Søknadsfrist: 5. januar.   Se fullstendig utlysningstekst her!   Ved spørsmål kontakt: Fagrådgiver Øyvind Løveseter […]

Kurs i Forskningsbiobanking

Posted

NTNU Videre arrangerer høsten 2017 kurset MDV6004 Forskningsbiobanking (7,5 stp).   Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humanbiologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens […]

Hvem har egentlig blått blod?

Posted

Jostein Halgunset, vår medisinskfaglige rådgiver, er kjent for sine gode formidlingsevner blant medisinstudentene. Lørdag var professoren foredragsholder for enda yngre rekrutter ved «Barneuniversitetet» sitt arrangement ved Trondheim Folkebibliotek. Tema var «Blodet […]

Biobank1 delaktig i Eksperter i Team

Posted

Biobank1 har i år gitt problemstilling til en landsby ved Eksperter i Team ved NTNU. Problemområdet ble definert som «biobanking og industrisamarbeid». Det vi særskilt ønsker oppmerksomhet rundt er ulike […]