Biobank1 delaktig i Eksperter i Team

Posted

Biobank1 har i år gitt problemstilling til en landsby ved Eksperter i Team ved NTNU. Problemområdet ble definert som «biobanking og industrisamarbeid». Det vi særskilt ønsker oppmerksomhet rundt er ulike […]

Videointervju med Jostein Halgunset

Posted

Tidskriftet Den Norske Legeforening har intervjuet Jostein Halgunset, som er Biobank1s medisinskfaglige rådgiver. Her forteller han om gleden han har av å undervise, og om oppbyggingen av Biobank1. Her får du […]

Markering av Biobank1

Posted

I forbindelse med at vi flyttet inn i nye lokaler, ble det satt i stand en aldri så liten markering av Biobank1. Flere representanter fra eiere og samarbeidspartnere var tilstede, og hadde […]