COVID-19

Koronarelaterte studier i Trøndelag

Individuelle og genetiske risikofaktorer for COVID-19 infeksjon

COVID-19 er et nytt virus som raskt har spredd seg fra Kina. Den pågående pandemien har satt samfunnet vårt i en unntakstilstand som vi ikke har hatt siden 2. verdenskrig. Norge har i skrivende stund oppunder 1000 påviste tilfeller (21. mars 2020), og fikk første dødsfall den 12.03.20. Vi vet lite om sykdommen. Hovedsakelig overføres viruset ved dråpesmitte og kontaktsmitte, direkte eller indirekte. Noe av det aller mest kritiske nå er at vi ikke vet hvem som har størst risiko for å utvikle alvorlig sykdom, det er viktig å identifisere risikofaktorer for utvikling av alvorlig sykdom!

Vi har en unik mulighet til å gjøre dette her i Midt-Norge. Med bakgrunnsinfo fra store deler av befolkningen kartlagt i HUNT og med mulighet til å identifisere og studere alle barn og voksne som blir sykehusinnlagte med COVID19 i Midt-Norge. Det planlegges å studere kliniske, genetiske og immunologiske markører for prognose ved sykdom. Gjennom dette kan behandling optimaliseres og individualiseres, spesielt hos pasienter med økt risiko for alvorlig sykdomsutvikling.

Biobank1 bidrar med både med logistikk for prøveinnsamling og prosessering av prøver i dette prosjektet.
Forskningsansvarlig institusjon er St. Olavs Hospital HF, og professor Erik Solligård er prosjektleder.

Lenke til St. Olavs hospitals sider med oppdatert informasjon om koronaviruset.

Lenke til Folkehelseinstituttets temasider om koronaviruset.