Diabetes

 Prosjektleder

Sverre Christiansen, NTNU & St. Olavs Hospital

 

Tidslinje

2012-2016

 

Donorer 

50

 

Antall prøver

540 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

 

 

 

Biobank Diabetes, PCOS og svangerskapskomplikasjoner

Mange kvinner med PCOS vet ikke at de har sykdommen. Forekomsten av PCOS blant diabetikere har det vært lite forskning på, men noe litteratur anslår en forekomst på opptil 50 % hos kvinner med type 2 diabetes (DM2). Antall nye tilfeller av diabetes, både type 1 (DM1) og DM2 er økende. Videre har kvinner med diabetes en økt risiko på svangerskaps og fødselskomplikasjoner. Diabetespasienter risikerer også å utvikle diabetiske senkomplikasjoner. Dårlig blodsukkerkontroll er den viktigste risikofaktoren, og bedre blodsukkerkontroll kan forhindre diabetiske senkomplikasjoner. Likevel forklarer økte blodsukkernivåer bare dels de komplikasjonene man ser hos diabetikere, og det må være ukjente faktorer som også bidrar. Vår hypotese er at PCOS er en av disse “ukjente” faktorene som ved siden av økte blodsukkernivåer bidrar til utviklingen av diabetiske senkomplikasjoner. Vi har også som hypotese at PCOS er en av faktorene som fører til svangerskaps- og fødselskomplikasjoner hos kvinner med diabetes, uavhengig av blodsukkerkontroll. For å finne ut om hypotesene stemmer vil vi utføre en tverrsnittsstudie blant kvinner med DM1 og DM2 som har født barn. Vi vil invitere kvinner med diabetes som har født ved St Olavs hospital i perioden 2001-2012. Vårt mål er å inkludere minst 300 kvinner som antageligvis har hatt omtrent 400 fødsler i denne perioden.