Fedme

Prosjektleder

Ingrid Løvold Mostad

 

Tidslinje

2013-2016

 

Donorer 

100

 

Antall prøver

10100 blodfraksjoner

600 fettvevsbiopsier

580 DNA

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

Fettvevsbiopsier

DNA

 

Samarbeid

Senter for Fedmeforskning, St. Olavs Hospital

HUNT Forskningssenter, NTNU

 

Fedmegens betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

Studier har vist at det å ha en genetisk disposisjon ikke nødvendigvis gir fedme. Flere andre faktorer kan avgjøre om et fedmegens uttrykk slås av eller på, eller om beskyttende gener mot dette genets mulige effekt, slås av eller på. Det overordnede formålet med prosjektet er å undersøke hvorfor personer responderer ulikt på behandling av fedmeoperasjon og/eller livsstilsendring. Man søker å kartlegge små deler av 8 fedmegener for å studere hvorvidt genetisk disposisjon kan påvirke kosthold, fysisk aktivitet, energiforbrenning, appetittregulering, kroppssammensetning, fettvevskvalitet og insulinfølsomhet hos pasienter som er blitt henvist til Fedmepoliklinikken på grunn av sykelig overvekt. Studien er todelt. I del 1 inngår 700 deltakere ≥ 20 år, hvor det tas blodprøve for genetisk analyse og et enkelt spørreskjema om livssti skal besvares. I del 2 ønsker man å gjøre en mer detaljert kartlegging og kliniske undersøkelser på et underutvalg på 100 deltakere. Samtykke innhentes for alle data.