HVA KAN BIOBANK1 TILBY?

Humant biologisk materiale

Biobank1 har kontinuerlige innsamlinger av materiale til forskning, integrert i sykehuslogistikken. Materialet er samtykkebasert og samles inn uten ekstra risiko for pasienten. Med dedikert biobankpersonell på ulike sengeposter, poliklinikker og laboratorier sørger Biobank1 for at innsamlingene foregår etter standardiserte protokoller - for høyest mulig kvalitet på materialet.

 

I de tematiske innsamlingene ønsker vi å kunne tilby ettertraktet forskningsmateriale til nye prosjekter!

 

 

Bryst 

 

Rådgivning

Lurer du på om det finnes humant biologisk materiale tilgjengelig til din forskning? Trenger du hjelp til å gjennomføre prosjektet ditt, eller veiledning ved innsamling av nytt materiale? Våre rådgivere hjelper deg.

 

Våre tjenester inkluderer blant annet:

 • rådgivning vedrørende REK-søknader og informasjonsskriv
 • rådgivning vedrørende innsamling og bruk av humant biologisk materiale
 • opplæring i Biobank1s datalagringssystem
 • prosedyrer for innsamling av vev og blod
 • standardiserte informasjonsskriv

 

Datalagringssystem

Som medarbeider eller samarbeidspartner i et prosjekt kan du få tilgang til datasystemet BioByte.

 

BioByte kan benyttes til:

 • Registrering av prøveinformasjon og generering av strekkoder for sikker merking
 • Pseudonymisering av personopplysninger
 • Søk etter ønsket materiale
 • Lagring av kliniske data og analyseresultater
 • Sporing av prøvene
 • Dokumentasjon av forløpet fra innsamling til bruk

 

BioByte er internett-basert og kan benyttes fra en hvilken som helst datamaskin, hvor som helst i verden. På denne måten har du til enhver tid oversikt over hva som finnes av materiale, hvor det befinner seg, hva det er benyttet til osv. Flere prosjektmedarbeidere kan legge inn informasjon samtidig, og datasystemet pseudonymiserer og oppretter prøve-IDer automatisk. Vi anbefaler alle prosjekter å bruke BioByte som et verktøy gjennom hele prosessen; fra innsamling, lagring, bruk og tilbakeføring av analyseresultater.

Lenke til pålogging
(intern)

http://fsbiobankp01.helsemn.no:8080/biobank-web-2.6.0/front.xhtml

  Lenke til pålogging
(ekstern)

https://Login3.helse-midt.no

Biobank-AHL-05

 

November 2018: versjon 2.6
Hva er nytt? Brukerinfo versjon 2.6

Fryselager

Biobank1 tilbyr lagringsplass ved -80 grader.

 

Alle våre frysere er koblet til alarmsystem, og vi har rutiner for back-up dersom temperaturen skulle stige. I tillegg benytter vi systemet Smart-Vue for temperaturlogging, som kan generere rapporter med fryserens temperatur over tid.  Slik har vi alltid oversikt over hvordan materialets lagringsforhold er - og har vært.

 

 

Biobank-motion blur

 

Laboratorietjenester

Vi har ressurser på flere avdelinger som bidrar til at innsamling av humant biologisk materiale skjer på en sømløs måte, i tråd med våre prosedyrer.

 

Vi kan i tider med ledig kapasitet tilby et utvalg av tjenester på vårt forskningslaboratorium.
Les mer om våre tjenester under Laboratoriet, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 Pipet CloseUp