Forskningslaboratoriet

Laboratorietjenester  ->  Forskningslaboratoriet

Vi kan i tider med ledig kapasitet tilby et utvalg av tjenester på vårt forskningslaboratorium, noen av dem nevnt under.
Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om tilgjengelighet og hvilke tjenester vi kan tilby.

RNA/DNA-isolering

Ved forskningslaboratoriet har vi lang erfaring med å isolere RNA fra celler og vev. Vi har utarbeidet en metode for å automatisere, standardisere og kvalitetssikre produktet og prosessen. Til dette benyttes PreCellys for homogenisering og Qiacube fra Qiagen for selve isoleringen. For kvalitetskontroll brukes NanoDrop og Bioanalyzer. NanoDrop er et instrument som hjelp av spektrofotometri, brukes til å måle konsentrasjon av RNA samt renhet i forhold til kjemikalier og proteiner. Agilent 2100 Bioanalyzer er industristandarden for kvalitetskontroll av RNA prøver. Kvaliteten blir oppgitt i RIN-score som sier noe om fragmentering av RNA, hvor RIN 10 er best og RIN 1 er fullstendig degradert materiale. Bioanalyzer kan også brukes til gelelektroforese av DNA. Teknologien benytter seg av kapillærelektroforese som gjør at analysen er enkel og rask å gjennomføre. Vi kan i perioder med ledig kapasitet tilby RNA-isolering i småskala med kvalitetskontroll, forutsatt at alle reagenser og kit som skal brukes i isolering av DNA/RNA er kompatible med Qiacube fra Qiagen. Pris vil være avhengig av forbehandling og antall prøver, og må avtales på forhånd. Tidspunkt for gjennomføring av nye prosjekter vil være avhengig av kapasiteten ved laboratoriet.

PCR

PCR er også en analyse vi kjører mye ved laboratoriet. I hovedsak er det genuttrykk vi undersøker, og One Step PCR maskin fra Applied Biosystems er det instrumentet vi bruker for å kjøre RT-PCR. Instrumentet kan brukes til alle typer PCR-undersøkelser som genotyping og absolutt kvantitering, i tillegg til semikvantitering av DNA eller cDNA.