Generell forskningsbiobank for skandinaviske lavvektige nyfødte

Innsamlinger  -> Generell forskningsbiobank for skandinaviske lavvektige nyfødte

Fostre som vokser for langsomt gjennom svangerskapet og veier mindre enn ventet ved fødselen, er mer utsatt for alvorlig sykdom og død enn andre. Dette gjelder på først og fremst på gruppenivå og forekommer i liten grad i de nordiske land. Svenskene har et godt uttrykk for dette: «Född liten fõr tiden» med henvisning til begrepet Small for gestational age (SGA).

Initiativet til SGA-prosjektet ble til i et samarbeid mellom det nasjonale helseforskningsinstituttet (NIH) i USA, og norske og svenske forskere på området. Resultatet ble en kontrakt mellom NIH og de tre universitetssykehusene i Trondheim, Bergen og Uppsala. Ved nyttår i 2021 var det trettifem (35!) år siden de første kvinnene ved et av studiestedene sa ‘ja’ til å ville delta i prosjektet. Utgangspunktet var at de ventet sitt andre eller tredje barn. Blant mer enn 6000 registrerte deltakere ble nær en tredel – rundt 1000 gravide på hver side av grensen – fulgt nøye opp. I tillegg til alle opplysninger vi har innhentet om helse, tidligere fødsler, helseatferd i graviditeten og alminnelige forhold i befolkninger har vi forsøkt å sette sammen et bilde av hva som har betydning for barnet helse og utvikling fra fødselen og flere år framover i tid. Samkjøringen mellom studiestedene har vært både profesjonell og oppmuntrende. Men først og fremst har oppslutningen fra mor og barn gjennom alle årene vært det mest verdifulle og imponerende. Det står det respekt av og vi som har ledet prosjektet er selvsagt svært takknemlig for innsatsen.​

Denne studien ble omgjort til en generell forskningsbiobank under Biobank1 i 2021. Alle deltakere fikk tilsendt ny forespørsel om de ønsker å delta i denne forskningsbiobanken.Vi planlegger ikke å samle inn flere prøver fra deltakerne, men vi ønsker at materialet som allerede er samlet fortsatt kan benyttes til forskning i fremtiden.

Pasientgrupper inkludert i generell forskningsbiobank for skandinaviske lavvektige nyfødte