Generell kreftforskningsbiobank

Innsamlinger  ->  Generell kreftforskningsbiobank


Forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på kreft i helseregionen ved å sørge for innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter. Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved kreftsykdom, for å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Denne forskningsbiobanken er i praksis en samling av forskjellige innsamlinger fra pasienter som er under utredning, eller som har fått en kreftdiagnose. De pasientgruppene som er inkludert i Generell kreftforskningsbiobank er pasienter med kreft i nyre, prostata, blære, tarm, lunge, testikkel, lymfe, bukspyttkjertel, benmarg eller blod.

En faggruppe vil forvalte bruken av materialet, etter vurdering av vitenskapelig styrke av forskningsprosjektene som henvender seg om bruk.

Pasientgrupper inkludert i Generell kreftforskningsbiobank

Benmargskreft (myelomatose)

Beskrivelse

Det er inkludert materiale fra 1991 i denne pasientgruppen. Prøvetyper som finnes tilgjengelig er serum, plasma og celler fra blod og beinmarg.

Blodkreft og andre blodsykdommer

Beskrivelse

Prøvetyper som finnes tilgjengelig er serum, plasma og celler fra blod og beinmarg.

Blærekreft

Beskrivelse

Prøvetyper samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, urin, ferskfrosset vev.

Bukspyttkjertelkreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Lungekreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Lymfekreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, celler, ferskfrosset vev.

Nyrekreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Prostatakreft

Beskrivelse

Det er samlet inn prøvemateriale fra over 1400 pasienter med prostatakreft. Over 9000 prøveenheter fordelt på serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Tarmkreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Testikkelkreft

Beskrivelse

Prøvetyper som er samlet inn er serum, EDTA-plasma, buffycoat, urin, ferskfrosset vev.