Helse Nord-Trøndelag

Biobank1 har aktivitet også i Helse Nord-Trøndelag. De siste årene har både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos vært delaktig i innsamling av prøver i enkelte prosjekter. 

I 2018 gjennomførte Helse NT ved Sykehuset Levanger en pilotinnsamling i Forskningsbiobank for polikliniske pasienter. Til venstre ser vi overlege Solfrid Romundstad, prosjektleder ved Forskningsavdelingen HNT Marlen Knutli og overbioingeniør Siri Amundsen som sørget for en god gjennomføring av prosjektet (foto: HNT). Planen er at denne forskningsbiobanken skal fortsette både ved Levanger, og ved andre helseforetak i regionen.

For øvrig planlegges det også en opprettelse av en forskningspost ved sykehuset Levanger, som også vil være med å øke biobankaktiviteten her.

Du kan lese mer om denne saken her.

Helse Nord-Trøndelags nettsider finner du her: https://hnt.no/