KOLS

 Prosjektleder

Elena Titova, St. Olavs Hospital, Klinikk for Lunge - og arbeidsmedisin

 

Tidslinje

2011-2013

 

Donorer 

160

 

Antall prøver

6200 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum

 

 

Ekstra diagnostisk og prognostisk nøyaktighet av biomarkører ved akutt forverring av KOLS

Akutt forverring av obstruktiv lungesykdom (AFKOLS) er en hyppig hendelse i sykdoms forløpet som medfører en betydelig økning av de medisinske kostnader, spesielt ved sykehusinnleggelse. I omlag tredjeparten av alvorlige AFKOLS -tilfeller kan man ikke finne noen bestemt årsak. Forekomsten av KOLS hos pasienter med kronisk hjertesvikt er estimert til 23-33 %, men kan være høyere siden KOLS lett kan overses ved økt dyspne. Antibiotika er fortsatt de mest brukte legemidler ved AFKOLS. De siste årene har det vært økende klinisk interesse for biomarkører, som har vist sin nytte ved oppstart og kontroll av antibiotikabehandling, til differensial diagnostikk og til vurdering av prognose i en rekke utenlandske studier. Vi kjenner ikke biomarkørenes nøyaktighet i en norsk AFKOLS-populasjon. Slik kunnskap er nødvendig for å kunne vurdere om biomarkørene kan bidra til mer nøyaktig diagnostikk, mer rasjonell bruk av antibiotika, og eventuell til kortere liggetid og økonomiske besparelser. Serum tas ved innkomst, etter 6, 24 og 48 timer etter innkomst, samt etter utskrivelse.