Kreft

 Prosjektleder

Ole Solheim

 

Tidslinje

2015 →

 

Donorer 

100

 

Antall prøver

800 blodfraksjoner

250 hjernesvulstbiopsier

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

Hjernesvulstbiopsier

 

Midt-norsk forskningsbiobank for hjernesvulster

Det er behov for å koble radiologiske og kliniske data mot biologiske data. Vi ønsker derfor å opprette en innsamling innunder Biobank1 for vev/blod. Denne søknaden gjelder for oppstart av blod- og vevsinnsamling i Biobank1 fra pasienter med hjernesvulst. Det vil parallelt bli søkt NSD/Datatilsynet om konsesjon til opprettelse av et forskningsregister for kliniske og radiologiske data. Man tenker seg å ha felles løpenummer på pasienter som er både inkludert i biobank og i det planlagte forskningsregisteret slik at man senere har anledning til å gjøre koblinger. Et regionalt register med gode kliniske data inklusiv detaljerte radiologiske data, livskvalitetsdata fra pasientene som kan knyttes til en biobank hvor vi har biologiske data fra navigerte biopsier vil kunne åpne for en rekke studier både med basalfaglig og klinisk fokus i tillegg til translasjonsforskning. Spesielt vil koblingen av en eventuell sammenheng mellom lokale molekylære faktorer og genetikk til 3D bilde-data (MR og ultralyd) gjøre registerets muligheter unike. Registeret vil også muliggjøre en rask evaluering og validering av nye, lovende biomarkører framover. Miljøet vil således være godt rustet til å studere effekten av ny terapi, validere endringer i klassifikasjon og senke terskelen for å kunne gjøre gode intervensjonsstudier.

Prosjektleder

Are Kristensen

 

Tidslinje

2014 →

 

Donorer 

160

 

Antall prøver

4100 blodfraksjoner

1000 urinprøver

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

Urin

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital; Helse Nord-Trøndelag; Helse Møre og Romsdal

 

En observasjonsstudie av pasienter med tykk- og endetarmskreft i Midt-Norge

Kreft i tykk- og endetarm er for både menn og kvinner den nest vanligste kreftform. Ved spredning til andre organ er det kun i få tilfeller mulig å gi kurerende behandling. Mange pasienter vil få kreftbehandling cellegift- eller strålebehandling) der målet er livsforlenging eller bedring av livskvalitet. Dokumentasjonen for slik behandling bygger på forskningsstudier med strenge kriterier for deltakelse. Det er usikkert om behandlingen virker like godt og hvordan bivirkningene er for pasienter som ikke fyller disse kriteriene. I dette prosjektet ønskes det å ha en livslang studie av alle pasienter i Midt-Norge som får påvist kreft med spredning i tykk- og endetarm de neste tre årene (forventet antall: 700). Opplysninger om pasientens helse, kreftsykdom, behandling som gis, og om den virker vil bli registrert fortløpende gjennom hele sykdomsforløpet.