KURS HØSTEN 2018

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONVERN

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange hensyn å ta når biologisk materiale og helsedata skal inngå i et forskningsprosjekt. Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018, og vi får da et felles regelverk gjennom General Data Protection Regulation, GDPR. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking og personvern.

Les mer om kurset og søk opptak her:
https://www.ntnu.edu/continuing-education/list/-/courses/nv16708

 

Kursdetaljer:
Studiepoeng: 7,5
Søknadsfrist: 18. juni 2018
Samling: 18.-20. september 2018
Eksamen:   20. november2018
Kontakt: NTNU Videre: videre@ntnu.no
Kursavgift: 7500 Kr. Reise og opphold må dekkes av den enkelte
Undervisningssted: Samlingene holdes på Scandic Hell Hotel, Værnes.
Eksamensform: Prosjektarbeid. Gruppebasert muntlig eksamen (prosjektframføring siste samlingsdag). Vurderes til bestått/ikke bestått.
Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger / Innlevering av prosjektskisse / Pliktig veiledning.