KURS HØSTEN 2019

MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONTILPASSET MEDISIN

 

Til høsten arrangeres det kurs i Forskningsbiobanking og persontilpasset medisin i regi av NTNU Videre. Kurset vil være nyttig for personer som arbeider med biobanking og/eller forskning på humant biologisk materiale.

 

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking og persontilpasset medisin. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobankaktivitet, samt få en innføring i hvordan persontilpasset medisin har en sentral rolle i framtidens helseforskning. Internasjonale biobanknettverk vil også være tema, samt innovasjon og forskningsrettet samarbeid med helseindustri.

 

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.
Det holdes to samlinger på til sammen fire dager, der den første samlingen går over tre dager. Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid, som presenteres på siste samlingsdag.
Samlingene holdes på Scandic Hell Hotel, Værnes.

 

Mer informasjon og lenke til påmelding:
https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18128

 

Søknadsfrist er 17. juni 2019. NB! Begrenset antall plasser.