MDV6400 Forskningsbiobanking 2017 vel gjennomført

Vellykket gjennomføring av kurset i Forskningsbiobanking også i 2017.

Her er deltakere og (noen arrangører) samlet!