Ny publikasjon fra Biobank1 v/ stipendiat Sandra Dybos

Posted

Biobank1s forskningsmiljø har de siste årene forsket på mikro-RNA som potensielle markører for påvisning og utvikling av prostatakreft, og nylig publiserte vår stipendiat Sandra Dybos en studie som presenterer flere funn som er gjort i materiale fra pasienter med prostatakreft. Prostatakreft er en av kreftsykdommene med høyest insidens, og den femte ledende årsak til død blant menn verden over. Dagens verktøy for påvisning av prostatakreft har begrenset verdi, og for å bedre nøyaktig diagnosesetting er det behov for markører som kan bidra til en mer presis diagnose som fører til riktig behandling for de pasientene som trenger det. Mikro-RNA spiller en sentral rolle i utvikling av kreft, og flere studier har vist at mikro-RNA kan være mulige markører for kreftsykdom. Publikasjonen fremhever miR-148a som en potensiell diagnostisk markør for kreft i prostata, basert på økt nivå av miR-148a i serum hos pasienter med prostatakreft. Materialet som er brukt i denne publikasjonen er en del av vår tematiske innsamling, PROCAN, hvor vev og blod fra pasienter med prostatakreft biobankes til bruk i forskning som en naturlig del av sykehuslogistikken.

Publikasjonen kan leses her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apm.12880