Biobank1 er den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge, og ble etablert i 2002 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF. Biobank1 samler inn og lagrer biologisk materiale og helseopplysninger fra ulike pasientgrupper, til bruk i forskning. Som biologisk materiale regnes organer, deler av organer, celler og vev, og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. Vårt overordnede mål er å bedre diagnostikk og behandling av sykdom.

Vi jobber med å samordne og standardisere innsamling av materiale til forskning, ved å integrere dette i sykehuslogistikken. På denne måten vil biobanking utføres på en forsvarlig måte, med minst mulig risiko for pasienten. Ved at materiale av høy kvalitet gjøres tilgjengelig via Biobank1, økes kvaliteten på den forskningen som utføres. Vi ønsker å bidra til å senke den byråkratiske terskelen ved oppstart av nye forskningsprosjekter.

Biobank1 har i dag 11 ansatte som holder til på sykehusområdet i Trondheim.
I tillegg har Biobank1 ressurser på ulike klinikker og lokaliteter i Helse Midt-Norge tilsvarende 6 stillinger.

Biobank1 har aktivitet ved følgende sykehus i Midt-Norge:

Helse Møre og Romsdal HF

  • Kristiansund sjukehus
  • Molde sjukehus
  • Ålesund sjukehus
  • Volda sjukehus

Helse Nord-Trøndelag HF

  • Sykehuset Levanger
  • Sykehuset Namsos

St. Olavs Hospital HF

  • St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Orkdal Sjukehus
  • Røros Sykehus