Om Biobank1

​Biobank1 er den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge, og ble etablert i 2002 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF. Biobank1 samler inn og lagrer biologisk materiale og helseopplysninger fra ulike pasientgrupper, til bruk i forskning. Som biologisk materiale regnes organer, deler av organer, celler og vev, og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. Vårt overordnede mål er å bedre diagnostikk og behandling av sykdom.

Vi jobber med å samordne og standardisere innsamling av materiale til forskning, ved å integrere dette i sykehuslogistikken. På denne måten vil biobanking utføres på en forsvarlig måte, med minst mulig risiko for pasienten. Ved at materiale av høy kvalitet gjøres tilgjengelig via Biobank1, økes kvaliteten på den forskningen som utføres. Vi ønsker å bidra til å senke den byråkratiske terskelen ved oppstart av nye forskningsprosjekter.

Biobank1s hovedadministrasjon holder til på sykehusområdet i Trondheim. I tillegg har Biobank1 ressurser og aktivitet ved alle helseforetakene i Helse Midt-Norge: Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.

 

Biobank1 aktivitet:

Helse Møre og Romsdal

  • Kristiansund sjukehus
  • Molde sjukehus
  • Ålesund sjukehus
  • Volda sjukehus

 

  • Sykehuset Levanger
  • Sykehuset Namsos

 

  • St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Orkdal Sjukehus
  • Røros Sykehus