Mindre psoriasis med diett, pilotprosjekt

Psoriatisk sykdom er en systemisk betennelse som manifesteres i hud og ledd, med flere følgesykdommer. Det finnes ingen objektive biomarkører for psoriatisk sykdom. Overvekt øker risiko for utvikling av psoriasis, følgesykdommer og sykdomsaktivitet. 8,5% av den voksne...

Presisjonsmedisin ved kroniske tarmbetennelser

Kroniske tarmbetennelser (inflammatorisk tarmsykdom – forkortet IBD) er utbredte tilstander, og i Norge har vi tall som viser en forekomst på ca 700 per 100.000 individer. Tilstandene kommer i ung alder, ofte hos barn og tenåringer, og varer i årtier. I denne...

Referanseområder for eldre personer

Målet med studien er å etablere referansegrenser for vanlige laboratorieanalyser for eldre friske personer. Referansegrenser beskriver hvilke resultater man kan forvente hos friske personer og benyttes ved tolking av analyseresultater. Kunnskapen oppnådd i studien vil...

Biomarkører for myokardskade ved fysisk aktivitet

Plasmakonsentrasjoner av hjertespesifikk troponin brukes som biomarkører for myokardskade. Høye konsentrasjoner indikerer skade på hjertets muskelceller og raske endringer i konsentrasjonene er tegn på akutt tilstand, som akutt hjerteinfarkt. Ulike typer...

Blod, urin og nyrevev for Norsk nyreregister

Hensikten med prosjektet er å studere hvordan man kan forbedre behandling for kronisk nyresykdom. Prosjektgruppen skal i tillegg til innsamling av biologisk materiale, sammenstille helseopplysninger fra tidligere helseundersøkelser, helseregistre, pasientjournaler og...