Antibiotika ved pneumoni hos førskolebarn

Nasjonal studie.
Nedre luftveisinfeksjon (NLVI) skyldes virus eller bakterier. Utløsende agens er ofte uklart hos små barn. Antibiotika mot bakterieinfeksjoner anbefales i de fleste retningslinjer til behandling av barn med NLVI, tross utilstrekkelig dokumentasjon. Store forskjeller i forskrivning av antibiotika til barn med NLVI mellom land, sykehus og leger reflekterer usikkerhet om effekt, identifikasjon av bakterielle versus virale NLVI og mulig antibiotika overforbruk. NAPiC vil besvare om 7 dager amoxicillin behandling reduserer symptomer og terapisvikt hos 1-5 år gamle barn med akutt NLVI, og eventuell fører til mikrobiell resistensutvikling. I 9 norske barneavdelinger skal ca 800 barn randomiseres til behandling eller placebo. Kliniske undersøkelser og prøver fra blod og luftveier og røntgenbilder vil bli analysert, og nesesekretprøve tas etter 2 uker og 6mnd mikrobiell resistens undersøkelse hos noen. Resultatene fra studien vil trolig endre behandlingsretningslinjer i inn- og utland.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019