Betydningen av antinevronale antistoffer i akutt psykiatri

En kontrollert observasjonsstudie // Immunmarkører hos psykiatriske pasienter

Formålet med denne studien er å undersøke forekomst av antistoffer assosiert med psykiatriske og nevrologiske symptomer hos pasienter i psykiatrisk akuttavdeling samt hvorvidt forekomst av slike antistoffer medfører psykiatrisk sykdom. Det er holdepunkter for at noen psykiske lidelser har sammenheng med immunprosesser i hjernen og kroppen generelt. Det har blitt påvist antistoffer som gir psykiatriske og nevrologiske symptomer der disse tilstandene responderer bra på behandling som demper aktiviteten i immunsystemet. Disse pasienter har minimal effekt av for eksempel tradisjonell, antipsykotisk terapi.

Kvalifikasjoner

Publisert

30. april 2018