Biomarkører for myokardskade ved fysisk aktivitet

Plasmakonsentrasjoner av hjertespesifikk troponin brukes som biomarkører for myokardskade. Høye konsentrasjoner indikerer skade på hjertets muskelceller og raske endringer i konsentrasjonene er tegn på akutt tilstand, som akutt hjerteinfarkt. Ulike typer hjertespesifikke troponiner frigjøres fra myokardceller ved skade, og både troponin I og troponin T brukes rutinemessig i kliniske sammenhenger. Analysemetoder for troponin I er ikke standardiserte. Ulike metoder kan derfor måle ganske forskjellige konsentrasjoner i de samme prøvene. Det er velkjent at plasmakonsentrasjonen av troponin T og troponin I kan øke ved fysisk aktivitet. Resultatene fra forskjellige studier er imidlertid ikke konsistente. Det er derfor mulig at ulike analysemetoder måler de forskjellige molekylære variantene av troponin som frigjøres ved fysisk aktivitet ulikt. Dette kan ha konsekvenser for bruk av troponiner som markører for f.eks. akutt hjerteinfarkt. I studien vil det bli målt troponin hos tilsynelatende friske individer etter fysisk aktivitet av varierende intensitet og beskrevet hvordan forskjellige analysemetoder måler troponiner i blodprøver fra denne populasjonen. Dette gjøres ved å måle troponiner med flere ulike metoder i prøver tatt på ulike tidspunkter ifbm. fysisk aktivitet av ulik grad. Målet med studien er å kartlegge hvordan konsentrasjonen av hjertespesifikk troponin målt med ulike analysemetoder påvirkes av fysisk aktivitet og hvordan endringene i troponinkonsentrasjon er assosiert med andre egenskaper ved deltakerne og ulike genetiske varianter. Dette kan gi økt kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker hjertets fysiologi, og det kan ha betydning for hvordan troponin kan benyttes hos pasienter som undersøkes på grunn av mistanke om hjertesykdom, f.eks. akutt hjerteinfarkt.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021