Bronkiolitt: Inflammatorisk respons og lungefunksjon i skolealder

Forskningen skal forsøke gi ny kunnskap om mekanismer bak astmautvikling. Mer spesifikt gjennomgått bronkiolitt (nedre luftveisinfeksjon pga virus) de to første leveår, sin betydning for lungefunksjon og inflammatorisk respons. Det er en oppfølgingsstudie av en kohort med 150 barn innlagt på sykehus pga bronkiolitt årsaket av RS virus (RSV) rhinovirus (RV) eller humant metapneumovirus (hMPV). Data hentes fra Luftveisprosjektet. Barna som nå er 7-10 år gamle skal undersøkes vha spørreskjema for respiratoriske og allergiske symptomer, klinisk undersøkelse samt vurdering med lungefunksjonsmåling. Man skal også ta blodprøver og nesesekret for immunologiske undersøkelser. Man skal undersøke om lungefunksjon/hyperreaktivitet luftveier er forskjellig utifra hvilket virus man er eksponert for. Man vil se på uttrykket av signalstoffer typiske for allergisk sykdom og relasjon til nedsatt lungefunksjon.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019