CUT: COVID-19 undersøkelsen i Trøndelag

COVID-19 er et nytt virus som raskt har spredd seg fra Kina. Den pågående pandemien
har satt samfunnet vårt i en unntakstilstand som vi ikke har hatt siden 2. verdenskrig.
Norge har i skrivende stund oppunder 1000 påviste tilfeller (21. mars 2020), og fikk første dødsfall den
12.03.20. Vi vet lite om sykdommen. Hovedsakelig overføres viruset ved dråpesmitte og kontaktsmitte, direkte eller indirekte.

Noe av det aller mest kritiske nå er at vi ikke vet hvem som har
størst risiko for å utvikle alvorlig sykdom, det er viktig å identifisere
risikofaktorer for utvikling av alvorlig sykdom!
Vi har en unik mulighet til å gjøre dette her i Midt-Norge. Med bakgrunnsinfo fra store
deler av befolkningen kartlagt i HUNT og med mulighet til å identifisere og studere alle
barn og voksne som blir sykehusinnlagte med COVID19 i Midt-Norge.

Det planlegges å studere kliniske, genetiske og immunologiske markører for prognose ved sykdom.
Gjennom dette kan behandling optimaliseres og individualiseres, spesielt hos pasienter
med økt risiko for alvorlig sykdomsutvikling.

Kvalifikasjoner

Publisert

28. april 2020