Effekt av stabilisering- og ferdighetstreningskurs for polikliniske pasienter med langvarige traumereaksjoner

Mange pasienter i psykisk helsevern har sammensatte livsbelastninger og langvarige traumereaksjoner i form av unngåelse, påtrengende minner, økt kroppslig aktivering, vansker følelsesregulering og i relasjoner. Dette medfører betydelig subjektiv lidelse, redusert funksjonsnivå og sammensatte psykiske og somatiske diagnoser. Denne randomiserte kontrollerte studien vil måle effekt av 20 ukers stabilisering- og ferdighetstreningskurs til ordinær poliklinisk behandling for pasienter med slike plager. Formålet er å undersøke effekt på psykologisk og somatisk helse og funksjonsnivå blant 160 pasienter. Kartlegging av genetisk variasjon og immunologiske og endokrinologiske variabler inkluderes. Bruk av helsetjenester, reseptforeskrivning og arbeidsstatus vil innhentes i en gitt periode før intervensjonen og sammenlignet mellom gruppene etter intervensjon. Studien vil kunne bidra i videre utvikling og forbedret behandlingstilbud for en stor gruppe pasienter innen psykisk helsevern.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019