Effekt av vitamin A- og D-status og trening i graviditeten på skjeletthelse og kroppssammensetning hos barnet

En rekke studier viser at miljøet i fosterlivet påvirker barnets skjelett. Siste trimester av svangerskapet er avgjørende for fosterets beinmineralisering og har betydning for den maksimale beinmasse som oppnås. Vitamin D spiller en sentral rolle for kalsiummetabolismen. Få studier har sett på sammenhengen mellom vitamin D-status hos mor og skjeletthelse hos barna. Vitamin A er også viktig for skjelettutvikling hos fosteret. Det er lite data på vitamin A-status hos gravide, og ingen humane studier med hensyn til sammenhengen mellom vitamin A- status hos gravide og skjeletthelse hos barna. Sammenhengen mellom trening i graviditeten og beinhelse hos barnet er heller ikke undersøkt. Vi vil studere sammenhengen mellom vitamin A- og D-status og trening hos gravide kvinner som deltok i TRIP-studien, og beinmasse og kroppssammensetning hos barna ved 7-8-årsalder. Beintetthet vil bli målt med dobbel x-ray absorbsjonsmetri (DXA). Blodprøver er tatt av mødrene og vil også bli tatt av barna.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019