En observasjonsstudie av pasienter med tykk- og endetarmskreft i Midt-Norge

Kreft i tykk- og endetarm er for både menn og kvinner den nest vanligste kreftform. Ved spredning til andre organ er det kun i få tilfeller mulig å gi kurerende behandling. Mange pasienter vil få kreftbehandling cellegift- eller strålebehandling) der målet er livsforlenging eller bedring av livskvalitet. Dokumentasjonen for slik behandling bygger på forskningsstudier med strenge kriterier for deltakelse. Det er usikkert om behandlingen virker like godt og hvordan bivirkningene er for pasienter som ikke fyller disse kriteriene. I dette prosjektet ønskes det å ha en livslang studie av alle pasienter i Midt-Norge som får påvist kreft med spredning i tykk- og endetarm de neste tre årene (forventet antall: 700). Opplysninger om pasientens helse, kreftsykdom, behandling som gis, og om den virker vil bli registrert fortløpende gjennom hele sykdomsforløpet. Det foreligger godkjenning av helseregisteret fra Datatilsynet, og det søkes her om godkjenning av opprettelse av en generell forskningsbiobank under ledelse av Stein Kaasa.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021