Endringer i beinmarg og blod under pågående behandling mot myelomatose

REK-nr: 2016/81

Vi vil undersøke hva som skjer med kreftcellene i benmargen etter start av behandling for myelomatose. Dette er aldri tidligere blitt undersøkt og vil kunne avsløre nye angrepspunkter for behandling. Med dette formålet vil vi ta benmargsprøve dag 0, 3 og 7 etter behandlingsstart samt blodprøve daglig i 7 dager. I benmargsprøven vil vi undersøke kreftcellene, benmargsplasma og sammensetningen av andre celler (T celler, B celler, dendritiske celler, makrofager). Særlig T cellene er interessante fordi kreftmedisin som aktiverer T celler er svært aktuelt. I blodprøven vil vi undersøke sirkulerende tumor-DNA som gir et bilde av mutasjoner i kreftcellene.

 

Prosjektet har 3 delprosjekter:
1.Analyse av kreftcellene i beinmargen i initalfasen av behandlingen
2.Karakterisering av immunsystemet i første fase av behandlingen mot myelomatose
3.Analyse av inflammasjonsmarkører i beinmargsplasma og blod fra myelompasienter

Kvalifikasjoner

Publisert

25. februar 2020