Er det mulig å forutsi cytostatikarespons hos myelomatosepasienter?

REK-nr: 2012/1501

Dette prosjektet tar sikte på å finne ut om det er mulig å forutsi respons på cytostatikabehandling hos enkeltpasienter som blir behandlet for myelomatose, ved å utføre in vitro måling av effekt av cytostatika i myelomceller fra den samme pasienten.

Kvalifikasjoner

Publisert

27. februar 2020