Exergaming som en alternativ treningsmetode for ungdom

Vi vil undersøke om det å ha tilgang til et aktivt videospill (Exergame, kalt PedalTanks) vil føre til at deltakerne øker sin fysiske form. Dette vil bli gjort gjennom en randomisert, kontrollert studie der 52 ungdommer (12-18 år) som spiller data/tv-spill > 10 timer/uke og ikke oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet (> 60 minutter med moderat aktivitet daglig) blir tilfeldig fordelt til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppa får tilgang til PedalTanks i 24 uker mens deltakerne i kontrollgruppa lever som tidligere. Vi vil teste maksimalt oksygenopptak, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning, blodtrykk og blodmarkører for kardiometabolsk helse før og etter intervensjonsperioden, samt fysisk form og fysisk aktivitet og kroppssammensetning etter 12 uker.

Kvalifikasjoner

Publisert

30. september 2019