Fettvev – funksjon og respons på trening – hos kvinner med og uten polycystisk ovariesyndrom

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en vanlig hormonforstyrrelse blant kvinner i befruktningsdyktig alder og regnes som ledende årsak til infertilitet. Kvinner med PCOS har økt hyppighet av abdominal fedme og insulinresistens, og dermed økt risiko for å utvikle en rekke livsstilsykdommer. Patogenesen bak PCOS er kompleks og ikke fullstendig klarlagt, men insulinresistens regnes som en viktig faktor. Mye tyder på at insulinresistensen hos disse kvinnene har sammenheng med en endret struktur og funksjon i fettvev. Formål: Vi ønsker å bidra til økt forståelse av PCOS med spesielt fokus på fettvevsstruktur- og funskjon. I tillegg vil vi undersøke hvordan fettvevet hos kvinner med og uten PCOS påvirkes av høyintensiv utholdhetstrening. Metode: Vi vil gjennomføre tre sudier: en case-control studie, en randomisert kontrollert studie for kvinner med PCOS og en randomisert studie for kvinner uten PCOS. Primært utfallsmål er maksimal mitokondrierespirasjon i fettvev.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019