Genetikk og Affektiv Prediksjonsstudien (GAP-studien)

Pasienter inkluderes ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling. De blir undersøkt med et batteri av psykometriske instrumenter, diverse biologiske parametre i form av blodprøver og aktigrafregistrering gjennom 24 timer ved innleggelse. Prosjektets overordnede målsetting er å finne parametre som kan predikerer alvorlig, affektiv impulsivitet under innleggelse og de kommene to år etter indeks innleggelse. Prosjektets «primary aim» er å utprøve to ulike psykometriske instrumenter: «Multidimensional Assessment of Suicide Risk» (MARIS) og en utvidet versjon av PANSS-Eksitasjons Komponent Skala (PANSS-EC+). Hypotese er at MARIS bedre predikerer alvorlig affektiv impulsivitet. Prosjektets «secondary aims» er å undersøke hvorvidt spesifikke immunologiske, endokrine, genetiske eller organiske cerebrale tilstander målt ved innleggelse kan predikere alvorlig affektiv impulsivitet under innleggelsen eller de kommende to år målt som selvpåført skade eller nye innleggelser.ed

Kvalifikasjoner

Publisert

30. april 2018