Identifisere biomarkører av metastatisk lungekreft ved bruk av gen-utrykk, DNA-methylation og mikroRNA i blodet

REK-nr: 2018/638

Hovedformålet med prosjektet er å studere sammenhenger mellom lungekreft og påvirkning på genekspresjon (e.g. miRNA og mRNA) og DNA metylering (samlet betegnelse ‘funksjonell genomikk’). Genekspresjon og metylering påvirker hverandre og påvirkes også av sykdom og f.eks. eksponering for røyking. Vi vil bruke blodprøver og data fra Lungekreftbiobanken (St.Olav). Blodprøver fra personer diagnostisert med lungekreft plukkes ut og analyseres for miRNA, mRNA og DNA metylering, sammen med blod fra de med positivt CT-scan uten lungekreft. Analysene vil skje hypotesefritt, men det er kunnskap fra tilsvarende data i en prospektiv kasus-kontroll studie i Kvinner-og-kreft-studien som bidrar til hypoteser. Dette prosjektet vil utvide den prospektive kunnskapen og fokusere på de samme type markører ved diagnosetidspunktet. Gjennom å se på funksjonell genomikk både over tid og ved diagnose søker vi å beskrive utviklingen av lungekreft slik den gjenspeiles i blod.

Kvalifikasjoner

Publisert

17. juni 2021