Inflammasjonsmarkører i spytt og sammenheng med underernæring, munntørrhet og munnhelse, «SUMO»

REK-Nr: 104245

Studier viser at underernæring er et stort problem i norske sykehus, og dette kan føre til økt risiko for komplikasjoner, lengre sykehusopphold og økt dødelighet. Det har i den senere tid blitt kjent at betennelsestilstander kan ha en større betydning for underernæring enn tidligere antatt og det er derfor kommet et nytt sett med kriterier for vurdering av ernæringsstatus (GLIM-kriterier), hvor også inflammasjon inngår. De nye kriteriene må sammenliknes med veletablerte metoder for at de skal kunne implementeres som diagnosekriterier for moderat eller alvorlig underernæring. Dette kan gjøres ved påvisning av inflammasjonsmarkører i for eksempel spytt.

Det er flere faktorer ved munnhelse som kan påvirke matinntak, deriblant munntørrhet som er en vanlig bivirkning av legemidler. Det er vist en klar sammenheng mellom muskelmasse og god munnhelse blant eldre. I hvor stor grad munnhelse har betydning for matinntak i sykehus er derimot ikke like kjent, selv om det er sannsynlig at munnhelseproblemer kan påvirke dette og dermed ernæringsstatus.

Spytt har etter hvert blitt anerkjent som et verdifullt biologisk materiale for diagnostikk og forskning. Innsamlingen er rask, enkel, billig og uten ubehag for pasientene. Ved å bruke spyttprøver fra Forskningsbiobank for oral helse tar prosjektet sikte på å finne svar på om det er sammenheng mellom inflammasjonsmarkører i spytt og generell oral helse, underernæring og munntørrhet.

Prosjektet vil kunne tilføre ny kunnskap som kan brukes til å utvikle forbedrede rutiner for å oppdage, behandle og – ikke minst – forebygge ernæringssvikt hos sykehuspasienter, noe som i dag representerer et problem av betydelig omfang.

Kvalifikasjoner

Publisert

16. juni 2021