Karakterisering av celler i beinmarg- Immunforsvarets betydning for kreftutvikling og kreftbehandling

REK-nr: 2018/467

Prosjektets mål er å kartlegge samspillet mellom immunforsvaret og kreftcellene med det mål å kunne fremme immunresponsen mot kreftcellene. Vi vil særlig studere beinmargskreften myelomatose, men andre blodkreftsykdommer og svulster i andre organ kan også bli studert. Vi vil kartlegge forekomsten av de ulike cellene i immunapparatet i mikromiljøet rundt kreftcellene hos pasientene og se på forekomsten av såkalte sjekkpunktmolekyler (molekyler som bidrar til å regulere immunsvaret) på immuncellene og på kreftcellene. Videre vil vi ved hjelp av hemmende eller stimulerende legemiddelkandidater se om det er mulig å regulere immunsvaret til bedre å bekjempe kreftcellene. Undersøkelsene vil omfatte, men ikke begrense seg til, studier av molekylene PD1, PD1L, CD39, CD73, adenosin og adenosinreseptorer.

Kvalifikasjoner

Publisert

17. juni 2021