Kombinert carfilzomib og hydroksyklorokin hos pasienter med myelomatose – En fase I studie

Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen med ukontrollert vekst av plasmaceller. Det finnes fortsatt ingen kur mot myelomatose, men det fins legemidler som kan forlenge livet. Dette er en fase I studie i utprøvning av en kombinasjon av to (tre) legemidler i behandling av myelomatose med tilbakefall, dvs at det er en åpen studie hvor hovedhensikten er å undersøke tolerabilitet av kombinasjonen av de to legemidlene carfilzomib (Kyprolis) og hydroksyklorokin (Plaquenil) i tillegg til standard dose Dexametason. Standard behandling ved tilbakefall av myelomatose er en proteasomhemmer, Carfilzomid, pluss Dexametason. Imidlertid ser man at det over tid kan utvikles resistens og da vil pasienten få tilbakefall av sykdomsaktivitet igjen. Ved samtidig å benytte en autofagihemmer som hydroksyklorokin mener man at det er mulig å øke kreftcelledød ved myelomatose og hindre nytt tilbakefall hos noen. Hydroksyklorokin brukes i behandling av malaria og revmatiske sykdommer, men kombinasjon av de to legemidlene har ikke vært prøvd ut.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021