Måling av tumorDNA i blod de første dagene etter start behandling mot myelomatose

REK-nr: 2016/915

Kreftsvulster frigjør fragmenter av DNA som kan måles i blod. Dette har blitt studert mye ved brystkreft og lungekreft, men ikke ved myelomatose. Vi har etablert metode for slik måling. Hovedmålet med studien er å finne ut om økning av sirkulerende tumorDNA i dagene etter start av behandling signaliserer respons på behandlingen. Dette fordi tumorDNA forventes å bli frigjort når kreftcellene går til grunne. Vanligvis får vi indikasjon på behandlingsrespons gjennom måling av M-komponenten, men dette svaret kommer først etter 4 uker. Tidlig svar på om behandlingen virker vil derfor være av stor betydning.

Kvalifikasjoner

Publisert

27. februar 2020