Mikro-RNAs rolle i utvikling av prostatakreft

REK-nr:  2014/1487

Mikro RNA, miRNA, er ikke-kodende RNA som regulerer genekspresjon typisk ved å blokkere translasjon av mRNA. miRNA spiller en sentral rolle i utvikling av kreft, og gjennom et kompleks regulatorisk nettverk påvirkes ulike cellers funksjoner. miRNA er fremhevet som en potensiell markør for prostatakreft. I denne studien undersøkes miRNA-profil i serum, pre- og postoperativt, hos pasienter med prostatakreft som opereres radikalt (n=30). Sekvensering av miRNA blir gjort for å undersøke om det foreligger forskjeller i miRNA-uttrykk før og etter operasjon, og dersom det viser seg at miRNA-uttrykket endres etter operasjon vil det være interessant å undersøke hvilke cellulære prosesser disse miRNA påvirker, dette for å kunne forstå mer av miRNAs rolle i utvikling av prostatakreft.

Kvalifikasjoner

Publisert

11. mars 2020