Mikrobiell årsak til akutt pankreatitt, og utredning av skader på vicerale nerver ved den nekrotiserende form av denne sykdommen.

Søknaden gjelder studier av pasienter som er behandlet ved Ahus for akutt betennelse i bukspyttkjertelen
(akutt pankreatitt). Det aktuelle studiet er to-delt: a) Identifisere en mulig mikrobiell årsak til akutt
pankreatitt: Genetisk analyse av galle/gallestener mtp. mikrober ved bruk av bakteriell sekvenseringsteknikk
hos pasienter som må fjerne galleblæren etter gallestensutløst pankreatitt, og sammenligne floraen hos disse
pasientene med pasienter som fjerner galleblæren pga. gallekolikk. Vi planlegger undersøkelse av ca. 200
pasienter, 100 i hver gruppe. Målet er avdekke bakterielle særtrekk i galle, galleblærestener og
galleblærevegg hos pasienter som får akutt pankreatitt. b) Studere funksjon av vicerale nerver og transit-tid
ved bruk av «Smart-pill» hos 20 pasienter (med diarrè / malabsorbsjon), 13 etter alvorlig pankreatitt med
reteroperitoneale nekroser (redusert blodforskyning og vevsdød), og syv som ikke har hatt reteroperitoneale
nekroser (kontroller).

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021