Molekylærbiologiske studier av myelomatose med vekt på biologiske undergrupper av myelomatose, terapeutiske målmolekyler og karakterisering av støtteceller i beinmarg

REK-nr: 2018/467

Myelomatose er en uhelbredelig kreftsykdom der det er stor variasjon mellom pasienter når det gjelder levetid med sykdommen og responser på behandling. En antar at dette skyldes biologisk variasjon i kreftcellene, og prosjektet har som mål å identifisere undergrupper av myelomatosepasienter basert på den underliggende variasjonen i kreftceller og kreftcellenes interaksjon med omkringliggende vev. Det skal benyttes allerede innsamlet biologisk materiale og helseopplysninger oppbevart hos Biobank1. Studien skal inkludere prøver fra ca. 300 pasienter.

Kvalifikasjoner

Publisert

16. juni 2021