Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Vi har ikke evidens for at dagens kreftoppfølging påvirker livskvalitet eller overlevelse. Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege tidligere. Mange kreftoverlevere får dessuten ikke hjelp til å håndtere fysiske og...

DNA-methylation biomarkører i blodprøver

Metodeetablering I dette prosjektet skal vi teste ut om DNA-metyleringsbiomarkører identifisert i vev også kan oppdages i blodprøver fra prostatakreftpasienter. Vi har ved hjelp av data generert fra Illumina microarray-teknologi identifisert en rekke ulike...

Uro-onkologisk forskning om exosomer hos blærekreft pasienter

REK-nr: 2015/841 Kreft i urinvegene er karakterisert ved hyppige tilbakefall (50 til 70%). I dag blir alle disse pasientene fulgt med regelmessige cystoskopier(1 til 4 pr år), hvilket er besværlig for pasientene og ressurskrevende for helsevesenet. Målet med...

Den virituelle prostata

REK-nr: 2017/576 Prostataskiver: Skivene skal benyttes i et prosjekt hvor romlig molekylær informasjon skal kobles sammen med bildeinformasjonen for å øke nøyaktighet i differensiering av indolent og aggressiv prostatakreft.