PLAYPULSE: Kan du spille deg i god form?

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det å spille et nylig utviklet aktivt dataspill (Exergame) kan føre til helsegevinst. Vi vil inkludere 50 voksne forsøkspersoner som i utgangspunktet ikke trener noe særlig. Disse blir tilfeldig fordelt til to grupper, hvor den ene gruppa får tilgang til å spille det nye dataspillet så mye de ønsker i løpet av seks måneder. VI vil måle deres fysiske form (maksimalt oksygenopptak), ta blodprøver (for kardiometabolsk helse) og måle kroppssammensetning før og etter seks måneder. VI vil i tillegg registrere hvor mye de spiller i løpet av intervensjonsperioden. Dette prosjektet vil gi oss kunnskap om nutteverdien av dette spillet i forhold til å møte den samfunnsmessige utfordringen det er at så mange personer ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Vi håper å dokumentere at dette spillet kan gi helsemessig gevinst for personer som ikke er motivert til å trene på tradisjonell måte.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019