Prostatakreft

Det er samlet inn prøvemateriale fra over 1400 pasienter med prostatakreft. Over 9000 prøveenheter fordelt på serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev.

Kvalifikasjoner

Publisert

26. april 2018