Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører

Psoriasis og psoriasis artritt er autoimmune sykdommer som reduserer helsen og livskvaliteten til mer enn 100 000 nordmenn. Psoriatisk sykdom er systemisk, med flere følgesykdommer. Tidlig behandling er viktig, spesielt for psoriasis artritt. Diagnose stilles gjennom klinisk undersøkelse, og det finnes per i dag ingen diagnostiske biomarkører for psoriasis eller psoriasis artritt. Slike objektive mål for sykdomsaktivitet kan bidra bedre diagnostikk og oppfølging av behandling, og også til økt forståelse for mekanismene bak sykdommene. Urin er en lett tilgjengelig kroppsvæske som reflekterer biokjemiske prosesser i hele kroppen. Noen få og små forskningsprosjekt har vist at metabolsk mønster i urin (metabolomikk) potensielt er biomarkører for psoriatisk sykdom. I dette prosjektet etableres en biobank av urinprøver fra ca. 200 personer med psoriasis og psoriasis artritt som analyseres for å evaluere potensialet for metabolitter i urin som diagnostiske biomarkører.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019