Svangerskap og revmatisk sykdom

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) ved revmatologisk avdeling, St Olavs hospital samler inn biologisk materiale fra pasientgruppen (voksne kvinner fra fylte 18 år) med inflammatorisk revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er blitt gravide. De inkluderte følges opp og blir prøvetatt gjennom svangerskapet. Alle pasientene blir fra før forespurt om inklusjon i REVNATUS, et kvalitetsregister for svangerskap og revmatisk sykdom. Forskning på biologisk materiale fra denne pasientgruppen er vesentlig for å forstå både hvordan sykdomsprosesser kan oppstå og påvirkes. I tillegg er det nødvendig å finne ut hvilken påvirkning medisinsk behandling kan ha på selve svangerskapet og fosteret.

Kvalifikasjoner

Publisert

9. mai 2018