Uro-onkologisk forskning om exosomer hos blærekreft pasienter

REK-nr: 2015/841

Kreft i urinvegene er karakterisert ved hyppige tilbakefall (50 til 70%). I dag blir alle disse pasientene fulgt med regelmessige cystoskopier(1 til 4 pr år), hvilket er besværlig for pasientene og ressurskrevende for helsevesenet. Målet med prosjektet er å identifisere prognostiske markører slik at man kan overvåke pasienter med færre cystoskopier. Prosjektet innebærer: – samle systematisk og fortløpende blod-, urin- og vevsprøver fra pasienter som behandles ved Urologisk avd. St. Olavs Hospital for kreft i urinvegene – innhente kliniske opplysninger i forbindelse med ordinær pasientbehandling (cystoskopier, TUR-b, nefrouretrektomier, cystektomier) under supervisjon av prosjektleder Arum – isolere exosomer fra urin- og plasmaprøver – undersøke innsamlet biologisk materiale for å identifisere morfologiske, biokjemiske, genetiske eller andre biomarkører som alene eller i kombinasjon kan forutsi tilbakefall og/eller progresjon av sykdommen.

Kvalifikasjoner

Publisert

17. juni 2021